Amsterdamseweg 176, Amstelveen

€ 650.000,- k.k.

Details

Overdracht

Status
verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
woonhuis
Soort woonhuis
eengezinswoning
Type woonhuis
hoekwoning
Aantal woonlagen
3
Bouwvorm
bestaande bouw
Bouwjaar
1924
Onderhoud binnen
goed
Onderhoud buiten
goed

Energie

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
164 m²
Perceeloppervlakte
65 m²
Inhoud
500 m³
Bergruimte oppervlakte
40 m²

Indeling

Aantal kamers
6
Aantal slaapkamers
4

Bergruimte

Schuur/berging
inpandig

Omschrijving

Namens verkoper bieden wij u aan een prachtig hoekpand, voormalig woon winkel pand, thans in gebruik als kantoor, met de bestemming "gemengd". U mag er o.a. wonen, een winkel beginnen, kantoor houden, een en ander in overleg met, dan wel toestemming van de Gemeente Amstelveen. For English see below.... lees meer

Namens verkoper bieden wij u aan een prachtig hoekpand, voormalig woon winkel pand, thans in gebruik als kantoor, met de bestemming "gemengd". U mag er o.a. wonen, een winkel beginnen, kantoor houden, een en ander in overleg met, dan wel toestemming van de Gemeente Amstelveen. For English see below.

Het fraaie hoek gelegen gebouw kenmerkt zich door een mooie hoekerker, lage borsthoogten en grote raamoppervlakten rondom, hoge plafonds, veel licht en ruimte. De woonoppervlakte bedraagt circa 165 m2. De oppervlakte van de kelder bedraagt circa 50 m2.

Het pand bestaat uit totaal 4 lagen. Een kelder met stahoogte, geschikt voor bijvoorbeeld opslag, voorzien van electra. Hier is ook aanwezig de opstelling van de CV ketel.

U komt binnen op de bel-etage, thans ingericht als twee grote kantoorruimten, en een ruime ontvangsthal.

Met de vaste trap komt u op de eerste etage, thans ingericht als twee grote kantoorruimten, een keuken en apart toilet en ontvangstgedeelte.

op de tweede etage bevindt zich nog een ruime verdieping met twee open grote ruimten.

De locatie en de bereikbaarheid is uitstekend.

Heeft u interesse, belt u ons vrijblijvend voor een afspraak. Dat kan ook begin avond als u dat wenst. Verkoop geschiedt onder gunning verkoper. Aan deze tekst en of de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

13.1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor gemengde doeleinden (GD) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

gebouwen ten behoeve van bedrijven die zijn genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten onder de categorieën 1 en 2, zoals opgenomen in bijlage C behorende bij deze voorschriften (met uitzondering van geluidzoneringplichtige inrichtingen); detailhandel; dienstverlening; maatschappelijke voorzieningen; kantoren en wonen;
met dien verstande dat indien en voorzover de percelen zijn gelegen binnen een met een Romeinse I aangeduid bouwvlak, de percelen welke op bijlage D zijn vermeld primair voor detailhandel bestemd zijn;
met dien verstande dat indien en voorzover de percelen zijn gelegen binnen een met een Romeinse II aangeduid bouwvlak, detailhandel niet is toegestaan;
met dien verstande dat indien en voorzover de percelen zijn gelegen binnen een met een Romeinse III aangeduid bouwvlak tevens hotel is toegestaan;
gebouwen ten behoeve van horecavoorzieningen zoals deze zijn opgenomen in bijlage F behorende bij deze voorschriften onder de categorieën I, II, III en IV, indien en voorzover de gronden op de plankaart hiertoe nader zijn aangeduid;
dakopbouwen indien en voorzover de gronden op de plankaart hiertoe nader zijn aangeduid;
aanbouwen, bijgebouwen, tuin, parkeerterrein en andere terreinverhardingen ten dienste van de in a. en b. genoemde functies, indien en voor zover de gronden op de plankaart nader zijn aangeduid met een asterisk;

Aan deze tekst en of de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. De koper dient zelf de bestemming en mogelijkheden te verifieren bij de Gemeente Amstelveen. Ook neemt de koper de volle verantwoordelijkheid voor de invulling en het gebruik van het onderhavige registergoed.

On behalf of the seller we offer you a beautiful corner building, a former residential store building, currently used as an office, with the destination "mixed". You may, among other things, live there, start a store, keep an office, all this in consultation with, or permission from, the Municipality of Amstelveen.

The beautiful corner building is characterized by a beautiful corner viewer, low chest heights and large window areas all around, high ceilings, lots of light and space. The living area is approximately 165 m2. The area of ​​the basement is approximately 50 m2.

The building consists of a total of 4 layers. A basement with standing height, suitable for storage, with electricity. Here is also the arrangement of the central heating boiler.

You enter on the ground floor, currently arranged as two large office spaces, and a spacious lobby.

The fixed staircase leads to the first floor, currently furnished as two large office spaces, a kitchen and separate toilet and reception area.

on the second floor there is another spacious floor with two large open spaces.

The location and accessibility is excellent.

If you are interested, you can call us for an appointment without obligation. That is also possible early evening if you wish. Sales are made under the seller's award. No rights can be derived from this text and / or the content.

13.1 Destination description

The grounds indicated on the plan map for mixed purposes (GD) are intended for:

buildings for companies named in the State of business activities under categories 1 and 2, as included in Annex C pertaining to these regulations (with the exception of establishments subject to noise zoning); retail trade; services; social services; offices and living;
on the understanding that if and insofar as the plots are located within a building area designated by a Roman I, the plots listed on Annex D are primarily intended for retail trade;
on the understanding that if and insofar as the plots are situated within a building area designated by a Roman II, retail trade is not permitted;
on the understanding that if and insofar as the plots are located within a building area designated by a Roman III, a hotel is also permitted;
buildings for catering facilities such as these are included in Annex F belonging to these regulations under categories I, II, III and IV, if and insofar as the grounds on the plan map have been specified for this purpose;
roof construction if and insofar as the grounds on the plan map have been specified for this purpose;
annexes, outbuildings, garden, parking area and other pavements for the benefit of a. and b. said functions, if and insofar as the grounds on the plan map are further indicated with an asterisk;

No rights can be derived from this text and / or the content. The buyer must himself verify the destination and possibilities with the Municipality of Amstelveen. The buyer also takes full responsibility for the interpretation and use of the present property.

Streetview

Locatie

Contact opnemen

Deel via social media